Bierbox Fries 12-pack 'tolve'

Dit pakket bevat:

-Diggelfjoer Noflik Blond
-Grutte Pier Dubbel
-Kâld Kletske Hoppich IPA
-Sneker Pypke Tripel
-Tsjerkebier Swiere Dûmny Tripel
-Us Heit Twels Amber
-Aldtsjerker Tripel
-Wiisprater Wyt
-Sterke Yerke Quadrupel
-Abe
-It Lulke Wiif – Heechblond
-Trochsetter Swier Blûn

Deze 12 Friese topbieren worden naar u toegestuurd in een verzenddoos.

34,99