Alle 24 Fries! – Earste

Dit pakket met maar liefst 24 Friese speciaalbieren bevat:

-Wâldpiek Abe Blond
-Bjuster Tripel
-Rûchhouwer Quadrupel (Bourbon Infused)
-Noflik Blond
-Grutte Pier Dubbel
-Volle Laag Tripel
-Captains Daughter Amber Ale
-Kâld Kletske Hoppich
-Pûstertraper Quadrupel
-Wytkop Blond
-It Lulke Wiif Read en Hitsich
-Opfrieser Bierenburg
-Suver Nuver Tripel
-Grutte Pier Quadrupel
-Het Brouwdok Wad Weizen
-Kjittich IPA
-Aldtsjerker Blond
-Super Frommes
-Nocht Sterk Blond
-Op de Helling Dubbelbok
-Sneker Pypke Blond
-Bjuster Radler
-Tsjerkebier Lichte Preek Blond
-Kâld Kletske Trijedûbel (Tripel)

Deze 24 Friese topbieren worden naar u toegestuurd in een verzenddoos.

67,99